Ieder jaar is er met pinksteren de Roparun. Een estafettewedstrijd van Parijs naar Rotterdam om geld bij elkaar te brengen voor mensen die kanker hebben en voor wie er eigenlijk geen herstel meer mogelijk is.

“Leven toevoegen aan de dagen als er geen dagen meer aan het leven kunnen worden toegevoegd” is het motto.

Dit jaar deed Trevianum met de Trevirunners voor de 6e keer een duit in het zakje. Het zakje bleek dit jaar met 4,9 miljoen euro gevuld te zijn.

Trots dat ik een klein steentje heb mogen bijdragen aan dit bedrag, laat ik jullie enkele foto’s van de tocht zien.

Hieronder staat de rest!